Vinarstvo Koron

Na kratko | Short

Naša klet je mlada in to se odraža tudi v naših vinih.

Our cellar is young and this is also reflected in our wines.


Nakup. Buy.

 

Smo družinska kmetija, ki jo vodi gospodar  Borut z ženo Milojko, ter tremi sinovi. Borut  je  od svojih staršev prevzel kmetijo, ki je bila pretežno živinorejsko usmerjena , z nekaj trsi in sadovnjaki, katero smo začeli preusmerjati v vinogradništvo in sadjarstvo . Trenutno obdelujemo 10 ha vinogradov posajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja in 3 ha sadovnjakov na katerih pridelujemo breskve, češnje, marelice in kaki.

Naša kmetija in vinska klet,  se nahajata v vasi Brje. To je izrazito vinogradniška vasica, tako da so se s trto in vinom ukvarjali že naši dedje in pradedje, vendar so bile kmetije manjše in mešane. Bolj intenzivno smo se z vinogradništvom začeli ukvarjati pred petnajstimi leti. Takrat smo zgradili večjo vinsko klet in zasadili nove vinograde. Trenutno obdelujemo deset hektarjev,  zasajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja.

Naša klet je mlada in to se odraža tudi v naših vinih. Vina, ki jih pridelujemo so sveža z poudarkom na sortno značilnost, to dosežemo z določeno tehnologijo pridelave in predelave grozdja.
Grozdje primerne zrelosti potržemo in sprešamo v posebni vakum stiskalnici, nato mošt grobo očistimo in napolnimo v inox sode, kjer poteka kontrolirano vrenje z hlajenjem mošta.

We are a family farm run by Borut,his wife Milojka and their three sons. Borut inherited the farm from his parents. Before he decided to restructure to viticulture and fruit growing, the main source of income for the farm was livestock production. We are currently cultivating 10 hectares of vineyards planted with white and red sorts and 3 hectares of orchards planted with peaches, cherries, apricots and persimmon. Our farm and winery is located in a village called Brje. Brje have always been viticulture village, ever since our ancestors grew vines and made wine on their small farms. Our farm gradually restructured to viniculture approximately fifteen years ago. That is when we built a larger wine cellar and planted new vineyards. Our winery is young witch directly translates to our wines. Wines we produce are fresh with emphasise on characteristics of the sorts. We get that by using specific methods producing and processing the grapes. We make sure the grapes are picked at just the right time. Then we press them in a special vacuum press, from where we fill the inox casks with must. We then keep the must cool so that controlled alcoholic fermentation can occur.